szkolenia & coaching

Jakiego szkolenia szukasz?

Szkolenia biznesowe robi dużo firm. Ale co nas wyróżnia? Nasze szkolenia starannie przygotowujemy, traktujemy je jako projekt a nie jednorazowe działanie. Współpracujemy z Klientem, dostosowujemy ofertę pod konkretne potrzeby. Nasi trenerzy mają kilku- i kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie, ale też silny background zawodowy, przede wszystkim zdobyty w korporacjach międzynarodowych. Działamy z pasją! A to wszystko oznacza, że nasze szkolenia są najwyższej jakości.

Napisz do nas, przygotujemy specjalną ofertę dla Ciebie!

SZKOLENIA

SPRZEDAŻ

♦ Budowanie zaufania, wiarygodności i skuteczności podczas prowadzenia rozmów handlowych z partnerem.

♦ Język perswazji w praktyce.

♦ Metody wsparcia wzrostu sprzedaży.

♦ Obrona ceny i marży.

♦ Obsługa klienta.

♦ Metody wsparcia wzrostu sprzedaży i rozwoju zespołu handlowego.

♦ Pricing, polityka cenowa, marketing ceny.

♦ Skuteczny telemarketing.

♦ Szkoła mediacji i negocjacji.

♦ Techniki i triki negocjacyjne.

♦ Telefoniczne umawianie spotkań.

ROZWÓJ OSOBISTY

♦ Efektywność osobista, czyli jak wejść na wyżyny własnej skuteczności?

♦ Efektywne zarządzanie czasem.

♦ Mama w korpo.

♦ Kreatywne rozwiązywanie problemów.

♦ Narzędzia komunikacji w pracy inżyniera.

♦ O stresie na luzie.

♦ Treningi antystresowe.

♦ Personal branding.

♦ Savoir-vivre na co dzień i w biznesie.

♦ Skuteczna komunikacja w zespołach wielokulturowych.

♦ Skuteczna komunikacja w oparciu o Success Insight.

♦ Zarządzanie stresem i emocjami.

♦ Zdrowy styl życia.

ZARZĄDZANIE

♦ Coachingowy styl zarządzania.

♦ CSR w organizacji.

♦  Leadership, czyli jak skutecznie inspirować swój zespół?

♦  Przepływ informacji w zespole.

♦  Podstawy zarządzania zespołem.

♦  Sztuka prezentacji.

♦  Techniki wywierania wpływu.

♦  Wdrażanie innowacji w organizacji.

♦  Zarządzanie zasobami ludzkimi.

♦  Zarządzanie zmianą.

 

 

INNE

♦  Kompleksowe badanie potrzeb szkoleniowych.

♦  BIM dla menadżerów.

♦  Ekofirma.

♦  Hiszpański biznesowy.

♦  MS Exel dla średniozaawansowanych.

♦  MS Exel dla zaawansowanych.

♦  MS Project.

♦  Ocena 360 stopni.

♦  Podstawy księgowości.

♦  Polish for Foreigners.

♦  Rachunkowość zaawansowana.

♦  Windykacja.

♦  Zmiany w podatku VAT.

COACHING

COACHING DLA MENADŻERÓW

Skuteczniejszy manager to efektywniejszy zespół, a konsekwencji wyższe wyniki całej firmy. Celem coachingu menadżerskiego tak jak w każdym przypadku jest odkrycie i uruchomienie potencjału osoby coachowanej. Tutaj natomiast praca skupia się na rozwoju umiejętności zarządzania oraz dostosowaniu ich do warunków i kultury organizacyjnej w danej firmie. Co ważne, większość naszych coachów posiada wieloletnią praktykę menadżerską, którą wykorzystują podczas pracy. Najważniejsze w przypadku coachingu menadżerskiego jest to, że korzyści z niego płynące odnosi nie tylko sam menadżer, ale także jego podwładni i cała organizacja.

EXECUTIVE COACHING

Celem jest rozwój osobisty i zawodowy wyższej kadry zarządzającej. Istotą executive coachingu jest zwiększenie świadomości lidera w zakresie stylu zarządzania i zachowań w trudnych sytuacjach, podniesienie efektywności osobistej. Ten rodzaj coachingu adresowany jest do kluczowych osób w firmie, tj. dyrektorów, członków zarządu, prezesów, menadżerów wysokiego szczebla. Grupa ta ma bardzo specyficzne potrzeby, dlatego wykorzystywane są specjalne narzędzia. Przykładem może być metodyka kontraktowania celów. Chodzi o uważne powiązanie celów wskazanych przez organizację z celami pracy menadżera.

BUSINESS COACHING

Istotą coachingu w każdym przypadku jest rozwój. Sednem coachingu biznesowego jest rozwój biznesu jako organizacji. Polega na pracy z przedsiębiorcami i biznesmenami nad intensyfikacją czy odpowiednim ukierunkowaniem wzrostu firmy. Odbywa się przy uwzględnieniu specyfiki rodzaju działalności biznesowej. Rezultaty business coachingu bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe.

ON THE JOB

Jest to forma coachingu, mentoringu i konsultacji. Trening jest prowadzony w realnych sytuacjach na stanowisku pracy, np. w trakcie spotkań handlowych z klientem. Opiera się na praktycznym egzekwowaniu wysiłków i aktywności pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Podczas treningu trener bezpośrednio weryfikuje efekty, podejście, zachowania w pracy osoby szkolonej; ma także możliwość korygowania złych i rozwój właściwych zachowań. Taki rodzaj szkolenia powoduje maksymalne zaangażowanie w proces uczenia się oraz wzmacnia wewnętrzną motywację pracownika do osiągania lepszych rezultatów.