Paweł Boguszewski

Trener i konsultant. Kształcił się na Wydziałach Zarządzania i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, był wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bohdana Jańskiego, Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG oraz Warszawskiego Instytutu Bankowego. Uczestniczył w programie CIM (Chartered Institute of Marketing).

Doświadczenie korporacyjne zdobył pracując w latach 1995-2003 dla Polskiego Banku Inwestycyjnego, Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Telekomunikacji Polskiej. Kierował zespołami opracowującymi badania, analizy i strategie marketingowe tych firm. Realizował liczne projekty związane z budową marki, wdrażaniem nowych produktów i systemów IT, takich jak billing, CRM, Call-Centre, WeBrand, Agent Provisioning. Zna również rzeczywistość small businessu, wspierając rozwój umiejętności informatycznych przedsiębiorców i pracowników w ramach krajowych i unijnych programów wsparcia jako certyfikowany trener Microsoft (MCT) i egzaminator ECDL. Doświadczenia projektowe pozwoliły mu przeszkolić ponad 200 kierowników projektów IT w ramach certyfikacji CompTia Project+. Na potrzeby klientów opracowuje narzędzia analityczne i projektowe, pozwalające wykorzystać coraz większą liczbę informacji z różnych źródeł dla skutecznego podejmowania decyzji.