Anna Jędrusik

Certyfikowany Trener Biznesu, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, Socjolog z pasją – obserwuje i bada funkcjonowanie organizacji od wewnątrz. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Socjologia i Filologia Rosyjska), studentka Uniwersytetu SWPS (Psychologia rozwoju osobistego. Coaching).

Autorka wielu projektów rozwojowych dla pracowników. Od 10 lat koordynuje i realizuje szkolenia dla kadry zarządzającej, handlowców, doradców Klienta, urzędników, nauczycieli i studentów oraz badania (m.in. satysfakcji klientów, rynku pracy i edukacji) na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i uczelni wyższych. Autorka dwóch książek („Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej” oraz „Zarządzanie karierami w organizacji”), publikacji naukowych i prelegentka międzynarodowych konferencji.

Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Laboratorium Arkanów Biznesu oraz Śląską Szkołę Trenerów Biznesu Brainstorm. Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych oraz szkoleń z zakresu rozwoju osobistego (m.in. komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, samooceny, inteligencji emocjonalnej, asertywności, autoprezentacji), współpracy zespołowej i zarządzania pracownikami, różnic kulturowych w biznesie, aktywnego poszukiwania pracy, oraz współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Pracuje w oparciu o autorskie programy szkoleń, prowadzi zajęcia zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie, kierując się zasadą: zaangażuj mnie, a zrozumiem, przy wykorzystaniu opracowanych przez siebie narzędzi szkoleniowych. Swoim Klientom pomaga odkrywać mocne strony i pokłady motywacji, budzi  kreatywność i zapomniane talenty, inspiruje i pokazuje jak marzenia zamieniać w cele.

Od kilku lat współpracuje z uczelniami wyższymi i studentami z Polski i Ukrainy. Od ponad 15 lat współpracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym m.in. osobami z niepełnosprawnością, bezrobotnymi, osobami 50+, młodzieżą wychodzącą z zastępczych form opieki, osadzonymi w zakładach karnych.

Prywatnie miłośniczka warsztatów bębniarskich, teatru improwizacji, jogi, literatury psychologii pozytywnej i kultury wschodniosłowiańskiej.